Dopunski rad iz matematike

Dopunski rad iz matematike za učenike završnih razreda održat će se: 3. – 5. sat (IPA 3) ponedjeljak, 28.5. 2018.,  1. – 3. sat utorak, 29.5. 2018., 3. – 5. sat srijeda 30.5.2018., te u ponedjeljak 4.6.2018.
Tatjana Sekereš, prof.