Dani medijske pismenosti 2019.  u Tehničkoj školi Daruvar

Tehnička škola Daruvar se u obilježavanje Dana medijske pismenosti uključila od samoga početka, prošle školske godine, a ove su godine pripremljene dvije aktivnosti koje će se provoditi u školi i izvan škole. Drugi Dani medijske pismenosti obilježavaju se od 8. do 12. travnja 2019., a u središtu obilježavanja je tema Poštovanje prema sebi i drugima u medijima.  

Radionica Stereotipi u medijima i zašto je važna medijska pismenost, 3. travnja 2019., Tehnička škola Daruvar

Udruga GONG provodi radionicu s temom Stereotipi u medijima i zašto je važna medijska pismenost. Radionica je namijenjena učenicima drugih i trećih razreda Tehničke škole Daruvar koji pohađaju nastavu Etike te ostalim učenicima drugih razreda koji su iskazali interes za razvijanjem medijske pismenosti. U svijetu u kojem su mladi svakodnevno vrlo učestalo izloženi medijima, razvijati njihovu medijsku pismenost neizmjerno je važno za njihovu dobrobit i samozaštitu, ali i kako bi znali koristiti pozitivne strane dostupnosti medija i ostvariti svoje pravo na informiranje i izražavanje. Uz sam pristup medijima, ključna je osposobljenost mladih za analizu, kritičko razumijevanje i vrednovanje sadržaja i informacija te utjecaja medija i njihovih poruka na nas same i društvo u cjelini.

Medijska se pismenost, kao i ostali oblici učenja, može razvijati različitim sustavima – formalnim medijskim obrazovanjem, neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem. Ovakav tip radionice primjer je suradnje formalnog obrazovnog sustava – srednje škole s organizacijom civilnog društva.

Radionica i stručni posjet u sklopu aktivnosti Djeca upoznaju medije, 9. travnja, Zagreb

Za skupinu učenika drugih i trećih razreda Tehničke škole Daruvar organizirana je radionica u Zagrebu i stručni posjet medijskoj kući Večernji list, također u Zagrebu. Stručni posjet planiran je  9. travnja 2019. kao dio projekta Djeca upoznaju medije, a koji organizira Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Učenike će se upoznati s načinom rada medijske kuće, oblicima proizvodnje medijskih sadržaja te mogućnošću da i sami proizvedu medijski sadržaj u sklopu radionice. Radionica i posjet medijskoj kući oblici su izvanučioničke stručne nastave kojima se osnažuje timski rad i suradničko učenje, ove godine na primjeru stručnog vođenja kojim će se učenicima predstaviti medijska kuća s nekoliko desetljeća dugom tradicijom medijskoga izvješćivanja.

Više možete saznati na www.medijskapismenost.hr

Nastavnice Sanja Busić i Željka Hodak