Erasmus+ projekt „21st century entrepreneurship“

Tehnička škola Daruvar je partner u Erasmus+ projektu pod nazivom „21st century entrepreneurship“ koji se temelji na razvoju poduzetničkih vještina učenika u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. 

Partneri na projektu su:

Sredno opstinsko uciliste GOSO VIKENTIEV p.o. Kocani, Sjeverna Makedonija,

Foundation CEED Macedonia, Sjeverna Makedonija,

Lucera d.o.o., Hrvatska

Tehnička skola Daruvar, Hrvatska

Alternative Innovative Development – ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIRIA, Grčka

ESPERINO EPAL THIRAS, Grčka

Projekt traje 2 godine i u projektu će se razvijati poduzetničke vještine učenika i rad u virtualnom okruženju, a najbolji timovi će prezentirati svoj rad na završnoj konferenciji.
Prvi sastanak partnera održan je 22. studenoga 2019. u Kocanima, Sjeverna Makedonija, a na njemu su sudjelovali ravnateljica Sanja Klubička i voditelj praktične nastave Miro Kligl.
Svaki partner je predstavio svoju organizaciju, dogovorena je daljnja dinamika provedbe projekta i način komunikacije i suradnje.
U 2020. održat će se dvije edukacije za nastavnike koji će nakon toga formirati timove učenika koji će se uključiti u projekt.
Partnerski sastanak nakon jednogodišnje provedbe održat će se 30. listopada 2020. u Daruvaru.