Radionica u sklopu projekta

U sklopu projekta Grada Daruvara Change the Power – (Em)Power to Change: Local Authorities towards the SDGs and Climate Justice / „Promjena moći – Moć promjene: Lokalna tijela prema SDG-u i Klimatskoj pravdi“ ravnateljica Tehničke škole Daruvar Sanja Klubička održala je u srijedu 4.12.20189 radionicu s učenicima prvog razreda Ekonomske i turističke škole Daruvar.
Više o projektu https://daruvar.hr/change-the-power/  Fotografije…