OBAVIJEST TEHNIČKE ŠKOLE DARUVAR

Svjesni situacije u kojoj se Republika Hrvatska i cijeli svijet trenutno nalaze zbog COVID-19 virusa, a u svrhu zaštite zdravlja, kako Vas, tako i zaposlenika škole rad sa strankama u osobnom kontaktu ograničava se na minimum. Svakodnevna komunikacija i dalje se provodi u radnom vremenu od 8 do 16 sati preko telefona, mobilnih telefona i elektroničke pošte.

Kontakt podaci:
ravnateljica Sanja Klubička           telefon 043331030              mobilni telefon 098490008         e-mail ravnatelj@tsd.hr
tajnica Anamarija Najdek             telefon    043331082            e-mail tajnistvo@tsd.hr
Stručne suradnice
Sandra Milek               e-mail knjiznica@tsd.hr
Ivana Čoban                 telefon 043335807              e-mail pedagog@tsd.hr
Ivana Belokapa            telefon 043335807              e-mail defektologtsd@gmail.com
računovođa Jelena Matković       mobilni telefon 0917539344         e-mail jelena.matkovic2@skole.hr
za Autoškolu Snježana Bažant     telefon 043440141    mobilni telefon  0993286176   e-mail autoskola.tsd.hr@gmail.com